15th Management Committee

2018-2020

15th Management Committee

 

Chairman

Tan Thiam Lye BBM (L)

LORONG KOO CHYE SHENG HONG
TEMPLE ASSOCIATION

1st Vice Chairman

Lim Siak Huay PBM (The Late)

TUAS PEK KONG KENG MANAGEMENT COUNCIL

2nd Vice Chairman

Lim Chee Seng

LOYANG TUA PEK KONG TEMPLE

Vice ChairmanSINGAPORE SAN CHING TAOISM ASSOCIATION
SAN QING GONG TAOIST CULTURAL CENTRE (SINGAPORE)
JIN FU GONG

Rep

Rep

Rep

Lee Kim Tee

Ling Kin Huat PBM

Goh Ah Chai

 TAMPINES CHINESE TEMPLERepLim Kim Tiong BBM
 TONG WHYE TEMPLERepLiaw Boon Eng
 HONG SAN TEMPLE ASSOCIATIONRepLim Kui Teng Alan PBM
 CHONG GHEE TEMPLERepOng Kuan BBM
 TAO TIAN KENG TEMPLE SOCIETYRepYeo Lian Huat
 MUN SAN FOOK TUCK CHEERepChin Fook Siang
 SOON SAY KENG & RESERVOIR TUA PEK KONG TEMPLERepOh Cheng San BBM(L)
 GUAN LOONG SHENG TEMPLE MANAGEMENT COMMITTEERepTay Huat Heng BBM
 THE KHENG CHIU TIN HOU KONG AND BURIAL GROUNDRepFoo Jong Peng
 LEONG NAM TEMPLERepTiong Choo Chye
 TIONG EE KWAN TEMPLERepOng Bee Chye
 JURONG HONG SAN SEE ASSOCIATION
SHUI MEI SHUI GOU GONG

Rep

Rep

Lim Cheng Hoe PBM

Chiew Hock You

    
SecretaryHIAP LENG TUARRepOng Hock Heng
1st V.SecretaryKEW ONG YAH TEMPLE (UPPER SERANGOON)RepTan Siak Chua
2nd V.SecretarySZE HOCK KENG TUA PEH KONG ASSOCIATIONRepQuek Kwang Thang
    
TreasurerCHAI CHEE UNITED TEMPLERepHong Ying Kwee PBM
V.TreasurerZHU YUN GONGRepAng Sin Bing
    
Social Affairs ExecutiveGEYLANG UNITED TEMPLERepLian Sock Kuan
V.Social AffairsCHARN MAO HERN KEW HUANG KENGRepTang Ah Sek
 JURONG TEMPLERepYeow Teck Soon
 SEMBAWANG GOD OF WEALTH TEMPLERepChew Hai Hoo
 TIONG GHEE TEMPLERepToh Lin
    
    
Executive Religious CommunicationCHEO BU TONGRepKoh Tong Guan
    
    
Secretariat (Chinese)ZHEN REN GONG TEMPLERepTan Seow Teng
Secretariat (English)FUNG HUO YUAN TEMPLERepGee Yoke Jiau
    
Committee MemberLORONG KOO CHYE SHENG HONG TEMPLE ASSOCIATIONV.RepAng Kok Seng
 SINGAPORE SAN CHING TAOISM ASSOCIATIONV.RepChua Thiam
 SAN QING GONG TAOIST CULTURAL CENTRE (SINGAPORE)V.RepTan Chee Wee Aaron
 TUAS PEK KONG KENG MANAGEMENT COUNCILV.RepPoh Kai Sing
 KEW ONG YAH TEMPLE (UPPER SERANGOON)V.RepLaw Ah Tee PB
 CHAI CHEE UNITED TEMPLEV.RepNeo Tian Ting PBM
 HONG SAN TEMPLE ASSOCIATIONV.RepSiew Kian Nam
 SEMBAWANG GOD OF WEALTH TEMPLEV.RepChee Tig Liang
 SZE HOCK KENG TUA PEH KONG ASSOCIATIONV.RepTan Khoon Seng
 CHONG GHEE TEMPLEV.RepOh Eng Hong
 CHARN MAO HERN KEW HUANG KENGV.RepLow Buck Seng
 LEONG NAM TEMPLEV.RepLee Whatt Seng
 JURONG TEMPLEV.RepSoon Guan Hock
 GEYLANG UNITED TEMPLEV.RepNg Lian Ex
 HIAP LENG TUARV.RepFoo Yong Hwong Calvin
 TONG WHYE TEMPLEV.RepTan Chong Huat
 TIONG GHEE TEMPLEV.RepLee Teow Ann
 CHEO BU TONGV.RepKow Yang Tee
 TAMPINES CHINESE TEMPLEV.RepOng Teck Guan
 JIN FU GONGV.RepNg Say Kiat
 FUNG HUO YUAN TEMPLEV.RepWu Yue Hong Calvin
 TAO TIAN KENG TEMPLE SOCIETYV.RepLee Chin Tiong
 ZHEN REN GONG TEMPLEV.RepWang Lee Jyu Mary
 MUN SAN FOOK TUCK CHEEV.RepYip Chong Cheng
 ZHU YUN GONGV.RepTan Hock Chuan Johnny
    
AuditorLING BAO HUANG TAN (SINGAPORE) Wong Siew Ku Linda PBM
 TIAN ZI TIAN YUAN FU ASSOCIATION Goh Sock Aik
    
Special Exco-member  Kow Jong Tsuan
   Long Say Keng
   Su WeiXun Jason
   Teo Hock Lian
   Tong Keng Meng Melvin
   Chan Peng Hwee PBM
   Toh Ee Cheng
   Lim Kok Boon
   Tan Suan Chang PBM
   Sim Keng Xiong
    
Close Menu