16th Management Committee

2020-2022

16th Management Committee

 

Chairman

Tan Thiam Lye BBM (L)

LORONG KOO CHYE SHENG HONG
TEMPLE ASSOCIATION

1st Vice Chairman

Ling Kin Huat BBM

SAN QING GONG TAOIST CULTURAL CENTRE

2nd Vice Chairman

Lim Chee Seng

LOYANG TUA PEK KONG TEMPLE

Vice ChairmanTUAS PEK KONG KENG MANAGEMENT COUNCILRepTan Guee Pang PBM
 SINGAPORE SAN CHING TAOISM ASSOCIATIONRepLee Kim Tee
 TAMPINES CHINESE TEMPLERepLim Kim Tiong BBM
 HONG SAN TEMPLE ASSOCIATIONRepLim Kui Teng Alan PBM
 CHAI CHEE UNITED TEMPLERepHong Ying Kwee PBM
 TONG WHYE TEMPLERepLiaw Boon Eng
 JIN FU GONGRepGoh Ah Chai
 CHONG GHEE TEMPLERepOng Kuan BBM
 TAO TIAN KENG TEMPLE SOCIETYRepYeo Lian Huat
 THE KHENG CHIU TIN HOU KONG AND BURIAL GROUNDRepFoo Jong Peng
 MUN SAN FOOK TUCK CHEERepChin Fook Siang
 SOON SAY KENG & RESERVOIR TUA PEK KONG TEMPLERepOh Cheng San BBM(L)
 GUAN LOONG SHENG TEMPLE MANAGEMENT COMMITTEERepTay Huat Heng BBM
 TIONG EE KWAN TEMPLE RepOng Bee Chye
 SHUI MEI SHUI GOU GONGRepChiew Hock You
    
SecretaryHIAP LENG TUARRepOng Hock Heng
1st V.SecretaryKEW ONG YAH TEMPLE (UPPER SERANGOON)RepTan Siak Chua
2nd V.SecretarySZE HOCK KENG TUA PEH KONG ASSOCIATION RepTan Khoon Seng
    
TreasurerLEONG NAM TEMPLERepTiong Choo Chye PBM
V.TreasurerCHARN MAO HERN KEW HUANG KENGRepLow Buck Seng
    
Social Affairs ExecutiveGEYLANG UNITED TEMPLERepLian Sock Kuan
V.Social AffairsSEMBAWANG GOD OF WEALTH TEMPLERepChew Hai Hoo
 TIONG GHEE TEMPLERepToh Lin
 ZHU YUN GONGRepAng Sin Bing
 CHEO BU TONGRepKoh Tong Guan
    
Religious Propagation OfficerTAOIST COLLEGE(SINGAPORE)  
    
Secretariat (Chinese)ZHEN REN GONG TEMPLERepTan Seow Teng
Secretariat (English) FUNG HUO YUAN TEMPLERepGee Yoke Jiau
    
Committee MemberLORONG KOO CHYE SHENG HONG
TEMPLE ASSOCIATION
V.RepAng Kok Seng
 TUAS PEK KONG KENG MANAGEMENT COUNCILV.RepChua Bok Sui
 LOYANG TUA PEK KONG TEMPLEV.RepAng Seng Lai
 SINGAPORE SAN CHING TAOISM ASSOCIATIONV.RepTan Cheng Chuan
 SAN QING GONG TAOIST CULTURAL CENTREV.RepTan Chee Wee Aaron
 TAMPINES CHINESE TEMPLEV.RepOng Teck Guan
 HONG SAN TEMPLE ASSOCIATIONV.RepSiew Kian Nam
 JIN FU GONGV.RepNg Say Kiat
 CHONG GHEE TEMPLEV.RepOh Eng Hong
 TAO TIAN KENG TEMPLE SOCIETYV.RepLee Chin Tiong
 TONG WHYE TEMPLEV.RepTan Chong Huat
 HIAP LENG TUARV.RepFoo Yong Hwong Calvin
 KEW ONG YAH TEMPLE (UPPER SERANGOON)V.RepLaw Ah Tee PB
 SZE HOCK KENG TUA PEH KONG ASSOCIATION V.RepQuek Kwang Thang
 CHAI CHEE UNITED TEMPLEV.RepLee Swee Keng PBM
 ZHU YUN GONGV.RepTan Hock Chuan Johnny
 GEYLANG UNITED TEMPLEV.RepNg Lian Ex
 SEMBAWANG GOD OF WEALTH TEMPLEV.RepLo Peng Sing
 TIONG GHEE TEMPLEV.RepOng Chew Leong
 CHARN MAO HERN KEW HUANG KENGV.RepBeh Kim Seng
 CHEO BU TONGV.RepKow Yang Tee
 ZHEN REN GONG TEMPLEV.RepWang Lee Jyu Mary
 FUNG HUO YUAN TEMPLEV.RepWu Yue Hong Calvin
 THE KHENG CHIU TIN HOU KONG AND BURIAL GROUNDV.RepLiang Foo Jee
 LEONG NAM TEMPLEV.RepLee Whatt Seng PBM
    
AuditorHIANG TONG KENG ASSOCIATION Chan Peng Hwee PBM
 JURONG TEMPLE Yeow Teck Soon
    
Special Exco-member  Lim Kok Boon
   Long Say Keng
   Tan Suan Chang PBM
   Goh Sock Aik
   Toh Ee Cheng
   Sim Keng Xiong
   Benjamin Tan
Close Menu